KRIMINALISTIKA SKRIPTA PDF

In this paper work on environmental crime will focus on crimes like that are made on the environment. I'll try the simplest way to present the crimes of which they can make on the environment. All it will do through several sub-items as follows: The crime devastation of forest The offense - causing forest fire criminal factors Examples of practice Determined illegal fishing of Lake Prespa. Overall crime, and in this framework, environmental crime, like any other phenomenon, expressed in historical concreteness and carries its own characteristics determined by current conditions and relations in society. In fact, in the past in our country and the world major changes occurred, followed by a period of crisis, the presence of certain problems in all spheres of social life, the political, economic and environmental plan.

Author:Morn Moogutaxe
Country:Algeria
Language:English (Spanish)
Genre:Travel
Published (Last):11 December 2016
Pages:422
PDF File Size:11.75 Mb
ePub File Size:18.24 Mb
ISBN:310-3-64640-582-7
Downloads:19295
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KazrajoraThank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends. Share Embed Donate. Predmet, objekt i zadaci kriminalistike Razvoj kriminalistike kao nauke Struktura kriminalistike Aktuelni oblici kriminaliteta i njegove karakteristike Gde se desilo?

Kada se desilo? Kako se desilo? Osnovi psihologije iskaza Taktika obavljanja informativnog razgovora sa starijim licima Identifikacija putem fonoskopije Nevidljivi tragovi papilarnih linija i stopala Tragovi zuba Ostali tragovi Autor 6 1. Ovakav egzaktni i empirijski karakter ima kako preventivna tako i represivna kriminalistika. Ezricha i H. Na primer: J. Cunliffe i P. Jedan broj ruskih autora ima stav da je kriminalistika pravna nauka. Prema drugom, kriminalistika je pravna nauka. Ovakvim pristupom nije umanjena samostalnost kriminalistike kao nauke u odnosu na predmet postupanja.

I pored toga samostalnost ovih nauka niko ne dovodi u pitanje. Kriminalistika, uz navedene metode preuzete iz drugih nauka, stvara svoje sopstvene metode. Jagemmana iz Seeling, H. Grossberger, A. Hellwig, A. Bertilion, E. Locard, R. Reiss i drugi. Albert Wingart je Osterburg, K. O Brien, R. Sulivan, M. Bischoff, Pohl. Horoszivski, B. Holist, G. Pjesak, M. Protivinski, J. Matijasek idr. Viski, J.

Kerteesz ; 24 - Bugarska T. Stamatov, G. Virnberg, B. Vasiljev, R. Belkin, Konovalova i drugi. Od U Parizu je U odnosu na svoju namenu, novost u ovom svemu predstavlja Centar za prevenciju kriminaliteta koji je Ubrzo su skoro svi veliki gradovi u SAD imali svoje laboratorije i institute.

Ipak je u Moskvi Postoji tradicionalna podela kriminalistike na: taktiku, metodiku i tehniku. Kriminalistici taktici i tehnici se suprotstavljaju taktika i tehnika delinkvenata. Veza kriminalistike i sudske medicine je neposredna i direktna.

Jedan od osnovnih uslova adekvatnog suprotstavljanja kriminalitetu je prethodno sagledavanje uzroka istog kriminogenih faktora.

Prema savremenim shvatanjima, kriminalci iz navike su profesionalni delinkventi, jer se kriminalitetom bave kao svojim zanimanjem. Srbije, br. U tom pravcu je i Evropski savet ES Dakle brzo postupanje u cilju efikasnog rada da, ali ne i brzopletost. Zato je neophodno planirati redosled poteza u sistemu operativne obrade. Zato je u aktuelno vreme neophodna specijalizacija u kriminalistici.

Tako su ispunjeni uslovi pravilnog i humanog postupanja svakog kriminaliste. Humanost, naravno ne sme da bude sama sebi cilj. Policijsko obrazovanje bi trebalo i ovaj element u svom programu. Postoje, pak i takve situacije u kojima se proveravanje prijave usmerava na podnosioca prijave.

Lice X. Pouzdanost tih izvora je u pojedinim situacijama relativna. Posebni obrasci odnose se, npr. Policija u operativnom radu koristi svoje pripadnike, ili pak druga lica kao tzv. Ova lica s obzirom na pomenute okolnosti mogli bismo svrstati u drugu grupu informatora.

Na osnovu tih indicija policija preduzima dalje aktivnosti. Na navedena i na mnoga druga pitanja treba odgovoriti, jasno i argumentovano kako bi se povezale indicije sa dokazima. Ko ih proizvodi ili prodaje? Kome su konkretna sredstva bila dostupna?

Karakterne crte nekog lica kao operativna indicija se mogu povezati sa motivom kao operativnom indicijom. Planiranjem se izbegava stihija i nered u operativnom radu i postupanju.

U organizovanju policijskog i pravosudnog rada i delovanja treba polaziti od unapred sastavljenih tzv. Operativnim radom nije dovoljno dokazati samo istinitost neke verzije, nego i neistinitost ostalih planiranih verzija. Stav 1. Pretresanje bez naredbe. Prilikom rekonstrukcije se mogu, po potrebi, ponovo izvesti pojedini dokazi. Ti razlozi ne prisustvovanja svedoka pretresanju moraju biti navedeni u zapisniku.

Tekst zakletve po ZKP u R. Prema ovim pravilima razmera policijske fotografije u odnosu na lice traba da bude , da se uvek snima istim tipom kamere sa iste udaljenosti u tri poze spreda en face , desni profil i levi poluprofil. Tada postoji opasnost od epidemija pa je takva mesta neophodno i posebno obezbediti. Potera je takva mera i radnja koja se mora preduzimati uz visok stepen organizovanosti i planskog postupanja.

Ovde se radi o posebno odabranim i dresiranim psima. ZKP govori o prepoznavanju stvari kada je u pitanju okrivljeni, a kada je u pitanju svedok onda govori o prepoznavanju lica i predmeta.

Prepoznavanje stvari je dvojako. U tom smislu sa ispitanikom treba voditi razgovor kako pre, tako i posle poligrafskog ispitivanja. Tako poligrafsko testiranje doprinosi racionalizaciji operativnog rada.

Nauka o tragovima se zove trasologija. Tragovi zuba mogu biti odgrizi ako se zubima odvaja deo od celine i ugrizi tragovi kod kojih ostaje otisak zuba pod pritiskom, a ne odvaja se deo od celine koja je bila pod pritiskom zuba. S obzirom na vrstu podloge tragovi zuba se mogu podeliti u tri celine: tragovi na ljudskom telu; na prehrambenim proizvodima i na ostalim predmetima.

AUTORIDAD Y SUMISION WATCHMAN NEE PDF

Luboš Valerián

MOS - modus operandi sistem? MOS modus operandi sistem ,. F furtum. Alex Jeffreys M -

LG LE8500 MANUAL PDF

Browsing Elektronická skripta by Subject "kriminalistika"

.

G156XW01 V1 PDF

Kriminalistika

.

Related Articles