KODI RRUGOR I REPUBLIKES SE SHQIPERISE PDF

ANEKS Totali i Shp. Korrente Transporti rrugor. Citing Articles Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited.

Author:Malarr Faehn
Country:Philippines
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):9 September 2010
Pages:47
PDF File Size:5.59 Mb
ePub File Size:6.5 Mb
ISBN:581-5-75405-977-2
Downloads:74088
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TonrisTo browse Academia. Skip to main content. By using our site, you agree to our collection of information through the use of cookies. To learn more, view our Privacy Policy. Log In Sign Up. All Departments 1 Documents 1 Researchers. Normat dhe aktet ne zbatim te ketij Kodi udhehiqen nga parimi i sigurise se levizjes ne rruge, duke ndjekur objektivat e nje levizjeje racionale, i mbrojtjes se mjedisit dhe i kursimit te energjise.

Qeveria, nepermjet organeve perkatese, i jep opinionit publik te dhenat me te domosdoshme, duke perdorur sistemet me te perparuara te komunikimit masiv dhe, per sa i perket disa kategorive qytetaresh, mesazhe Publicistike te karakterit parandalues e edukativ. Ne zbatim te normave te ketij Kodi, "rruge" quhet zona per perdorim publik e destinuar per qarkullimin e kembesoreve, mjeteve dhe kafsheve.

Sipas karakteristikave te tyre konstruktive, teknike dhe funksionale rruget klasifikohen si vijon: A. Autostrade B.

Rruge interurbane kryesore C. Rruge interurbane dytesore D. Rruge urbane kryesore E. Rruge urbane dytesore F. Rruge lokale 3. Per qendrimin duhet te jene parashikuar zona te caktuara me hyrje e dalje te pajisura perkatesisht me korsi ngadalesimi dhe shpejtimi. Per te tjera kategori te mundshme mjetesh te perdoruesve duhet te parashikohen hapesira te pershtatshme. Per qendrimin duhet te jene parashikuar zona te caktuara, me hyrje e dalje, te pajisura perkatesisht me korsi ngadalesimi dhe shpejtimi.

D-RRUGE URBANE KRYESORE: Rruge me karrexhata te pavarura, ose te ndara nga trafikndares, secila me te pakten dy korsi levizjeje dhe nje korsi e mundshme e rezervuar per mjete publike, bankina te shtruara dhe trotuare, me kryqezime ne nivel te pajisura me semafor, per qendrimin jane parashikuar zona ose breza anesore jashte karrexhates, te dyja me hyrje dhe dalje te perqendruara.

Per qendrimin jane parashikuar zona te pajisura me korsi manovrimi jashte karrexhates. Save to Library. Ads help cover our server costs. Remember me on this computer. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Need an account? Click here to sign up.

AOR AR5000 MANUAL PDF

Departamenti I Qirjeve Te Pidhave

Call: Email: info example. ANEKS Totali i Shp. Korrente Transporti rrugor. Most Downloaded Articles Soundscape approach integrating noise mapping techniques: Find a copy in the library Finding libraries that hold this item The name field is required. Prices do not include postage and handling if applicable. Please enter recipient e-mail address es.

JOVAN CVIJIC BALKANSKO POLUOSTRVO PDF

L I G J Nr. 8378, DATE 22.7.1998 KODI RRUGOR I REPUBLIKES SE

ANEKS Totali i Shp. Korrente Transporti rrugor. Citing Articles Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. Your list has reached the maximum number of items. Publications Oflce of the European Union,pp.

UMBRA LUI ENDER PDF

KODI RRUGOR I REPUBLIKES SE SHQIPERISE PDF

.

Related Articles