BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIELE ONDERNEMINGEN PDF

Skip to content. Skip to navigation. Skip to search. The rules in this decree are in principle set out per subject in the same order as in the part of the Act dealing with the conduct of business supervision of financial undertakings.

Author:Kazratilar Gakus
Country:Ecuador
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):22 March 2006
Pages:345
PDF File Size:10.29 Mb
ePub File Size:16.26 Mb
ISBN:832-2-28873-806-4
Downloads:27553
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZololarSkip to content. Skip to navigation. Skip to search. The rules in this decree are in principle set out per subject in the same order as in the part of the Act dealing with the conduct of business supervision of financial undertakings. Chapter 1 of the Decree includes the definitions of and the rules for holders of a dispensation as referred to in section of the Financial Supervision Act.

This concerns a prohibition against performing, in the Netherlands or from the Netherlands in another Member State, an information society service as referred to in article 15d 3 of Volume 3 of the Dutch Civil Code Burgerlijk Wetboek in the pursuit of a profession or business as an intermediary to acquire or receive, beyond a closed circle, repayable funds from parties other than professional market operators, as well as a section about reporting on the affiliation of institutions with a holder of a group authorisation.

Chapters 10 to 14 include rules based on provisions from Chapter 4. These rules contain additional provisions regarding certain financial services. Open Boek Toezicht. The Decree on Conduct of Business Supervision of Financial Undertakings under the Wft has the following 15 chapters: Introductory provisions Expertise of staff Trustworthiness Sound business operations Controlled business operations Outsourcing of activities Handling of complaints Provision of services with due care Reporting obligations Supplementary rules on offers Supplementary rules on the provision of intermediary services Supplementary rules on the provision of reinsurance intermediary services Supplementary rules on acting as a clearing institution Supplementary rules on the provision of investment services Final provisions Chapter 1 of the Decree includes the definitions of and the rules for holders of a dispensation as referred to in section of the Financial Supervision Act.

In addition, the Decree on Conduct of Business Supervision of Financial Undertakings under the Wft has the following six annexes: Theoretical term Expertise attainment targets Trustworthiness Registration document of the administrator Prospectus of collective investment schemes Validity of diplomas and certificates The Decree on Conduct of Business Supervision of Financial Undertakings under the Wft has been amended by the Decree on the Implementation of the Basel II Capital Accord Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2.

Related regulation more.

LEUCOSIS ENZOOTICA BOVINA PDF

Besluit Gedragstoezicht financiƫle ondernemingen Wft

Gelet op richtlijn nr. FM M ;. Artikel , eerste lid, onderdeel f, van de wet is van toepassing indien:. Indien binnen de houder van een ontheffing een orgaan is belast met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de houder van een ontheffing wordt dit toezicht gehouden door personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat. De houder meldt de wijziging schriftelijk en onverwijld nadat hij daarvan in het kader van de normale bedrijfsvoering kennis heeft genomen; en. Personen die over een in tabel 2 genoemd diploma beschikken, zijn tevens vakbekwaam te adviseren over het daarbij in de tabel vermelde onderwerp, indien de advisering over dat onderwerp gecombineerd wordt met advisering over het onderwerp waarop het diploma betrekking heeft. Betalingsbeschermers, opstal- of inboedel- verzekeringen indien gecombineerd met hypothecair krediet.

24M01 EEPROM PDF

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Onder vernummering van het derde tot en met vierde lid tot vierde tot en met vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:. Een aanbieder van hypothecair krediet hanteert bij het berekenen van de vergoeding voor vervroegde aflossing van een kredietovereenkomst waarvan de debetrentevoet overeenkomstig artikel 81ca, eerste lid, is gewijzigd dezelfde voorwaarden als bij het berekenen van de vergoeding voor vervroegde aflossing van een kredietovereenkomst waarvan de debetrentevoet niet overeenkomstig artikel 81ca, eerste lid, is gewijzigd. De aanbieder van hypothecair krediet verstrekt aan de consument die voornemens is de debetrentevoet van een overeenkomst inzake hypothecair krediet voorafgaande aan het aflopen van de rentevasteperiode te wijzigen een berekening van de aan de aanbieder te betalen vergoeding voor het wijzigen van die debetrentevoet en de bij de berekening gehanteerde hypothesen. Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. De Minister van Justitie en Veiligheid, F.

Related Articles