CODIGO DE UR NAMMU PDF

The Ur-Nammu law code is the oldest known, written about years before Hammurabi's law code. When first found in , the laws of Hammurabi BC were heralded as the earliest known laws. Now older collections are known: They are laws of the town Eshnunna ca. This cylinder is the first copy found that originally had the whole text of the code, and it is the world's oldest law code.

Author:Kagagrel Dajas
Country:Syria
Language:English (Spanish)
Genre:Technology
Published (Last):21 July 2009
Pages:314
PDF File Size:9.68 Mb
ePub File Size:4.45 Mb
ISBN:320-5-77057-557-6
Downloads:12018
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TojazshuraHis main achievement was state-building, and Ur-Nammu is chiefly remembered today for his legal code, the Code of Ur-Nammu, the oldest known surviving example in the world. Toggle navigation. Es wird sogar spekuliert, dass Ur-Nammu Bruder des Utechengal war. Am Ende seines Lebens begann er mit dem Neubau der Mauern von Ur, die er jedoch nicht mehr fertigstellen konnte.

Con Ur-Nammu, se excavaron nuevos canales de riego y se abrieron nuevas rutas comerciales. Se reconstruyeron los templos destruidos en las invasiones de los Guti, y se edificaron nuevos santuarios, especialmente en la capital, Ur. Fu il fondatore della Terza dinastia di Ur. Ur-Nammu kwam tegen hem in opstand en wist zichzelf tot koning lugal van Sumer en Akkad uit te roepen.

Hij was een belangrijk gouverneur onder Utuhegal, hij kwam tegen hem in opstand en stootte hem van de troon. Hij kreeg al snel te maken met Namhani, de schoonzoon van Ur-Bau van Lagash, die mogelijk met steun van de Guti trachtte Sumer onder zijn gezag te brengen. Hij versloeg Namhani en doodde hem. Het was waarschijnlijk Ur-Nammu die het bevel gaf wraak te nemen op Namhani en diens vrouw Ninhedu door als hun beelden te beroven van hun gelaatstrekken en de inscripties met hun namen.

Dit betekende dat de goden niet langer door hen begroet werden en zij dus door de goden vergeten zouden worden Vervolgens wist hij, getuige inscripties aldaar, onder anderen Erech, Nippur, Adab en Larsa te dwingen zijn gezag te erkennen en begon zelfs zijn gezag tot buiten Sumer uit te breiden. Hiermee werd Ur de dominante stad van Sumer en begon de laatste bloeitijd van de Sumerische cultuur. Alleen Kish kwam nog tegen hem in opstand, maar Ur werd door Ur-Nammu tot onbetwiste hoofdstad gemaakt.

Ur-Nammu is verantwoordelijk voor veel bouwactiviteit. In Ur liet hij de tempels van Nannar, Ningal en Ninegal, de stadsmuren, de grote ziqqurat en het koninklijk paleis bouwen. Ook in Lagash, Eridu, Umma, Larsa en Adab liet hij tempels bouwen en verder herstelde hij het kanalenstelsel dat zo belangrijk was voor de landbouw. De koning deed ook veel om het land weer veilig te maken van rovers en dieven.

Er is lang gedacht dat hij de auteur was van de oudste bundeling van wetten in een wetboek in de geschiedenis, maar die compilatie is waarschijnlijk van zijn zoon Shulgi, door wie hij werd opgevolgd. Ur-Nammu sneuvelde in een onbekende oorlog en 'werd achtergelaten op het slagveld als een gebroken kruik'. Ur-Nammu regeerde 16 jaar en sneuvelde mogelijk in een gevecht met de Guti die nog geruime tijd trachtten hun invloed over de Sumerische laagvlakte te herstellen.

Hij werd opgevolgd door zijn zoon Shulgi. Por volta de 2 a. King of Ur en. Daughter of Utu-hengal. Ur-Nammu en.

AL ARABIYYAH BAYNA YADAYK BOOK 1 PDF

Translation of "Hammurabi" in Portuguese

This tag can be used only when the author cannot be ascertained by reasonable enquiry. If you wish to rely on it, please specify in the image description the research you have carried out to find who the author was. The above is all subject to any overriding publication right which may exist. In practice, Publication right will often override the first of the bullet points listed. Unpublished anonymous paintings remain in copyright until at least 1 January This tag does not apply to engravings or musical works.

AURATON 2100 TX PDF

Codi d'Ur-Nammu

This tag can be used only when the author cannot be ascertained by reasonable enquiry. If you wish to rely on it, please specify in the image description the research you have carried out to find who the author was. The above is all subject to any overriding publication right which may exist. In practice, Publication right will often override the first of the bullet points listed.

INTIZAR HUSSAIN BOOKS PDF

Code of Ur-Nammu

Results: Exact: Elapsed time: ms. All rights reserved. Join Reverso, it's free and fast! Register Login. These examples may contain rude words based on your search.

KRV POBJEDNIKA PDF

File:Khashkhamer seal moon worship.jpg

Embed Size px x x x x Added layers used previous materials as platforms during their construction. He directed that the existing ziruggat be dug away to form a platform of his ziggurat. This was the beginning of the construction of the great ziggurat of Ur. The ziggurat was built by king Ur- Nammu and his son Shulgi. It was built to serve as a Temple for the moon goddess Nanna who was the divine patron of the state. This was a place where people took their agricultural surplus,received their food allotments and sought for spiritual and physical nourishment.

Related Articles